Bestuur en beheer

 

Het bestuur bestaat idealiter uit minimaal vijf personen: voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

 

Het bestuur van (Stichting) De Walnoot is momenteel als volgt samengesteld:

Frans van Erve, voorzitter, (dagelijkse leiding, personeel, planning, media)

Michel Spooren, secretaris,( secretariaat, beheer technische zaken, media)

Marria van den Hoven, penningmeester, (facturen, kas en bank)

Peter van den Hout, algemeen lid  (vrijwilligers)

Vacant, algemeen lid (activiteiten)

Beheer

De dagelijkse leiding is in handen van de beheerders. Het beheer van de Walnoot wordt verzorgd door de medewerkers in vaste dienst de heren Gerard Thijs en Hans Slegers.

Het merendeel van de zaal- en bardiensten wordt verzorgd door vrijwilligers o.l.v. de beheerders.

Het bestuur, medewerkers en vrijwilligers stellen alles in het werk om bezoekers en gebruikers van het gemeenschapshuis de Walnoot zo goed mogelijk van dienst te zijn.