Geen categorie

 

de walnoot gaat met de tijd mee

 

Reginahof 1

5282GC Boxtel

Tel.0411 673485

Email dewalnoot@gmail.com

 Boxtel, 

Aan alle gebruikers van de Walnoot

Beste mensen,

Geruime tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden van het betalen met uw pinpas en over het voornemen om op termijn over te gaan tot alleen de mogelijkheid om met de pinpas af te rekenen.

Voor de argumenten daarvoor en alle verdere mogelijkheden willen wij graag verwijzen naar de brief die wij daarover eerder stuurden en die u in bijlage aantreft.Het is verheugend te kunnen constateren dat steeds meer mensen gebruik maken van hun pinpas en dat, na enige gewenning, er ook enthousiasme ontstaat voor deze manier van betalen.

Het bestuur is voornemens om in haar vergadering van november een besluit te nemen over de invoering van betaling, alleen per pinpas.

Wij doen dat niet alvorens wij onze gebruikers de mogelijkheid hebben geboden om evt. onoverkomelijke bezwaren bij ons kenbaar te maken zodat wij dat in onze besluitvorming kunnen meenemen.

Uiteraard zullen wij, zoveel als mogelijk, proberen maatwerk te leveren zodat invoering voor eenieder zo goed en zo prettig mogelijk zal verlopen.

Wij horen graag van u voor 1 november om bespreking in de bestuursvergadering van november goed te kunnen voorbereiden en evt. oplossingen te kunnen aanreiken.U kunt uw mening, liefst schriftelijk, kenbaar maken en evt. kunt u onze beheerder hierover informeren.

Wij danken u reeds bij voorbaat voor uw medewerking en willen graag samen met u een stap voorwaarts zetten in deze tijd.

 

Namens het bestuur,

Ton Kloks

(secretaris)